Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle – Inspirational Quotes about life

Khudi Ko Kar Buland  Inspirational Quotes about life

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye puche bata teri raza kya hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye puche bata teri raza kya hai
(Sitaron se age jahan aur bhi hai aur bhi hai
Abhi ishq ke Imtehan aur bhi hai aur bhi hai) – (Repeat 2 Times)

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye puche bata teri raza kya hai

Tu shaheen hai, Tu shaheen hai, Tu shaheen hai
Tu shaheen hai, Tu shaheen hai Parvaz hai kam tera kam tera
Tere samne Aasman aur bhi hai
Tu shaheen hi Basera kar Paharon ki chatano per
Tu shaheen hai tu Shaheen hai tu shaheen hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye puche bata teri raza kya hai – (Repeat 2 Times)

bata teri raza kya hai
bata teri raza kya hai

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *